#FUCKCORONA - - Live måndag 6 april 18.00

Konserten ges till förmån för Stadsmissionen i Eskilstuna.

En av vår samarbetspartner är Sparbanken Rekarne som bl.a. genom detta evenemang stöttat Eskilstuna Stadsmission genom deras initiativ Coronakampen.
Läs mer om Sparbanken Rekarne och Coronakampen här: https://www.sparbankenrekarne.se/coronakampen

I denna tid har de som har det tuffast i vanliga fall nu ännu svårare. T.ex. har den hamstring som skett den senaste tiden drabbat Stadsmissionen hårt då de gåvor de normalt får från matbutikerna kraftigt minskat eller helt uteblivit. För att kunna fortsätta att stödja utsatta grupper under den tuffa Corona-tid vi alla nu går igenom så är behovet av stöd till inköp av mat stort.

Vi uppmanar därför alla invånare och företag i Eskilstuna att efter förmåga stötta insamlingen genom att swisha ett bidrag till:

123 900 51 17

Märk swishen med #fuckcorona

Pengarna går oavkortat till Eskilstuna Stadsmission.

Ditt bidrag gör skillnad!