#FUCKCORONA - - Live måndag 6 april 18.00

Ställ en fråga till någon av gästerna. Maila in till oss på fraga@fuckcoronaeskilstuna.se med din fråga.